Plaćanje računa bez naknade u Baranjskoj čistoći

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća podsjeća korisnike kako mogu plaćati račune bez naknade. Navedena usluga je uvedena 2018. godine  u svrhu uštede novca i vremena.

‘Gradske režije’ naziv je projekta u okviru kojeg je moguće podmiriti račune bez naknade za usluge Baranjske čistoće, Baranjskog vodovoda, darđanske Vodoopskrbe, kao i komunalnu naknadu Grada Belog Manastira, pričuvu belomanastirske Stanouprave te dimnjačarske usluge tvrtke Florijan.

Račune se bez naknade naplaćuje u Belom Manastiru na glavnoj blagajni Baranjske čistoće i u poslovnom centru Tržnica, a u Dardi na reciklažnom dvorištu.

Glavna blagajna Baranjske čistoće:

Ulica Republike 11, Beli Manastir

Radno vrijeme : ponedjeljak – petak  07:00 – 19:00 h

Poslovni centar Tržnica:

Ulica kralja Tomislava 30, Beli Manastir

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak  07:00 – 13:00 h

subota  07:00 – 12:00 h

Reciklažno dvorište Darda:

Osječka ulica 54e

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak  07:00-15:00 h

subota  07:00 – 12:00 h