Popis stanovništva 2021. godine u dvije faze – sustav e-Građani, potom popisivači DZS-a

Prema prijedlogu Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., koji je jučer bio na Vladi, predviđeno je da razdoblje trajanja popisa bude od 1. travnja 2021. godine do 7. svibnja 2021. godine. Prvi dio bit će putem sustava e-Građani, a drugi će po starome odraditi popisivači Državnog zavoda za statistiku.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je kazao da će predviđeni popis stanovništva biti iduće godine od 1. do 10. travnja elektroničkim putem, preko sustava e-Građani, dok će popis stanovništva koji radi Državni zavod za statistiku, u suradnji s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave, trajati od 16. travnja do 7. svibnja.

Popis priprema, organizira, koordinira i provodi Državni zavod za statistiku u suradnji s tijelima državne uprave (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa) i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se osnivaju županijska popisna povjerenstva i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba, odnosno popisna povjerenstva ispostava, te popisni centri za područje grada ili općine.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić je obrazlažući Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine istaknuo da se radi o najopsežnijem i najsloženijem statističkom istraživanju s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te najbogatiji izvor podataka o stanovništvu o stanovništvu zemlje.

„Podaci prikupljeni popisom nužni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja. Kvalitetno planiranje i istraživanje može se provoditi samo na temelju aktualnih službenih statističkih podatka“, kazao je Marić.

On je pojasnio da se predloženim zakonom uređuje priprema, organizacija i provedba popisa, jedinice i sadržaj popisa, referentni datum popisa, povjerljivost i zaštita podataka te druga važna pitanja vezana za provedbu. Popis, kako je kazao, obuhvaća stanovništvo, kućanstva i stanove.

„Cilj je popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i obilježjima kućanstava i stanova“, rekao je Marić te dodao da se popis provodi prema stanju na 31. ožujka 2021. godine u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom.

U pripremi popisa, kazao je Marić, primijenjene su preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova iz 2020. godine, kao i uredba Parlamenta i Vijeća iz 2008. godine o popisu stanovništva i stanova – koncept uobičajenog mjesta stanovanja, koji se primjenjivao u popisima 2001. i 2011. godine, te dodatne uredbe Europske komisije.