Poziv na radionicu o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima i korištenju reciklažnog dvorišta

Općina Popovac pozivamo sve na obrazovanu radionicu o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima i korištenju reciklažnog dvorišta

– koja će se održati sutra, 13. travnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati
u Društvenom domu Popovac, Vladimira Nazora 32, Popovac

– 10,30 sati
u Društvenom domu Kneževo, Osječka 7a, Kneževo

– 12,00 sati
u Društvenom domu Branjina, Davora Kokanovića 12, Branjina