Poziv za pohađanje tečaja za nogometnog suca

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA poziva kandidate natečaj /predavanje/ iz Pravila nogometne igre HNS-a za nogometnog suca – pripravnika.

Na tečaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje u vrijeme prijavljivanja za ispit nisu mlađe od 15 niti starije od 40 godina.

Pozivaju prijavljene kandidate i sve zainteresirane da se odazovu početku predavanja.

Nakon provedenog tečaja iz poznavanja Pravila nogometne igre, pripravnici su obvezni prije polaganja teorijskog i praktičnog dijela ispita, uz prijavu o polaganju ispita, dostaviti :

a) domovnicu (fotokopija)
b) kratki životopis s osvrtom na sportski rad
c) dokaz o igračkom stažu (za one koji koriste beneficirani staž )
d) potvrdu o nekažnjavanju iz članka 4 b Pravilnika, koju daje ovlašteno tijelo /sportski savez/
e) potvrdu od suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da ne postoji pravomoćna
presuda za kazneno djelo
e) liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti
Članak 4.

Ispit ne može polagati :
a) osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo ili prekršaj u športu ili u svezi sa športom
b) osoba koja je diskvalificirana odlukom mjerodavnog odbora športskog saveza,
c) osoba s tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli onemogućiti normalno obavljanje dužnosti nogometnog suca.

Potvrde i ocjene o zadovoljavanju traženih uvjeta kandidati su, uz ostale dokumente, dužni dostaviti prije polaganja ispita.

Prijave kandidati mogu dostavljati do 16.08.2019.godine u Nogometno središte Beli Manastir i to:
– osobno
– poštom na adresu : Nogometno središte Beli Manastir, Školska 3, 31300 Beli Manastir,
– e-poštom: ns.bm@post.t-com.hr