Projekt Baranjske čistoće ‘Okolišni poticaj za vrtiće i škole’

foto: Baranjska čistoća

Kako bi pridonijela smanjenju količine miješanog komunalnog otpada izdvajanjem papira, plastike, metala i stakla te ostvarila primjer dobre prakse, Baranjska čistoća u sklopu daljnjeg razvijanja nadogradnje vlastitog sustava odvojenog prikupljanja otpada i nastavka projekta ‘Okolišni poticaj’ i ove godine na suradnju potiče sve baranjske vrtiće, osnovne i srednje škole.

Svi zainteresirani pozivaju se na uključenje u projekt ‘Okolišni poticaj za vrtiće i škole’ kojim se Baranjska čistoća obvezuje osigurati spremnike za prihvat navedenog otpada, a za prikupljene količine istog u obračunskom razdoblju osigurana je odgovarajuća naknada prema ustanovi partneru. Kao dodatni doprinos suradnji i s ciljem motivacije i edukacije djece i mladih o pozitivnim učincima sakupljanja i recikliranja, Baranjska čistoća otvorena je za zajedničke radionice i natjecanja u prikupljanju otpada kao dio projekta.

Za više informacija i dogovor obratite nam se telefonski na broj 031/700-810, putem elektroničke pošte na domagoj@baranjskacistoca.hr ili osobnim dolaskom na adresu Ulica Republike 11, Beli Manastir.