Projekt ”Karika koja nedostaje!” – podrška organizacijama civilnog društva, volonterima i Romima u vrijeme krize

Projekt „Karika koja nedostaje!“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost projekta iznosi 408.232,10 kn (€54.181,71), od čega potpora Europske Unije iznosi 346.997,29 kn (€46.054,45), a potpora Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 61.234,81 kn (€8.127,26).

Korisnik koji provodi projektne aktivnosti u projektu je Udruga romskog prijateljstva Luna, a u projektu također sudjeluje Sportsko učilište PESG kao partner.

Projektne aktivnosti provode se u razdoblju od 16. veljače 2022. godine do 16. travnja 2023. godine.

U sklopu projekta „Karika koja nedostaje!“ dosad je provedena edukacija „Marketing posebnih područja“ koja je bila usmjerena teorijskom utemeljenju pojmova kao što su marketing, e-marketing te specifičnost marketinga udruge, a također se praktičnim primjerima učilo o navedenim temama.

U sklopu edukacije „Udruge u vrijeme krize“ sudionici su se upoznali sa teorijom poslovanja organizacije civilnog društva  tradicionalnim i alternativnim načinima financiranja koje krizni menadžment donosi.

Osim navedenog održana je radionica „Nove mogućnosti fnanciranja rada udruga“ u sklopu koje su sudionici za vrijeme održavanja radionice upoznati s definicijom neprofitnih organizacija, načina rada i ciljevima, zadaćama, načinom financiranja, razlikom između profitnih i neprofitnih organizacija.

U sklopu radionice su upoznati s E-poslovanjem, korona krizom, izazovima i prilikama za razvoj te preporukama za upravljanje udruge za vrijeme online poslovanja pandemije.

U narednom periodu održat će se edukacija „Razvijam se“ za 20 odraslih osoba romske nacionalne manjine  te edukacija „Spajalica“ za 20 djece romske nacionalne manjine. Navedene edukacije su od iznimne važnosti jer će na njima sudjelovati odrasli Romi, njihova djeca i volonteri čije će se kompetencije osnažiti za samostalnost u vrijeme kriza.

Također, projektom će se osnaživati kapaciteti volontera na području Osječko-baranjske županije, specifično volonteri iz grada Osijeka i Belog Manastira.

Aktivnosti su prije svega namijenjene članovima i zaposlenicima civilnog sektora te volonterima na području Osječko-baranjske županije, ali i za sve zainteresirane.

*Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge romskog prijateljstva Luna