Raspored Mobilnog reciklažnog dvorišta za 2022. godinu

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća d.o.o. objavila je raspored lokacija Mobilnog reciklažnog dvorišta za iduću godinu. U svih devet baranjskih općina mobilno reciklažno dvorište biti će prisutno tri puta tijekom godine, u svakom naselju.

Građani, korisnici usluga Baranjske čistoće, na mobilo reciklažno dvorište mogu donijeti razvrstan otpad.

Također u Belom Manastiru, Dardi, Bilju i Kneževim Vinogradima dostupna su reciklažna dvorišta tijekom cijele godine.

Više o mobilnim reciklažnim dvorištima možete pročitati ovdje.