Rast na tržištu poštanskih usluga

foto: pixabay

U trećem tromjesečju 2022. na poštanskom tržištu zabilježen je rast gotovo svih segmenata tržišta. Ukupan broj poštanskih usluga veći je za 3,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje i za 5,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Veći broj usluga rezultat je više prenesenih pismovnih pošiljaka i paketa, pri čemu je pismovnih pošiljaka bilo 5,5 posto više nego u trećem tromjesečju 2021., a paketa oko 9 posto. Pismovne pošiljke prema količini obavljenih usluga imaju najveći udjel na tržištu, 79,9 posto, slijede paketi s udjelom od 12,5 posto, a ostatak čine tiskanice.

Broj usluga u međunarodnom poštanskom prometu od početka godine sve je veći te je u trećem tromjesečju bilo za oko milijun usluga više nego u prvom tromjesečju uz rast od 27 posto. Predviđa se nastavak ovakvog trenda.

Veći broj ostvarenih usluga pozitivno je utjecao i na ostvarene prihode, koji su za 10,6 posto veći nego u istom razdoblju prethodne godine. Na povećanje prihoda, između ostaloga, utjecalo je i više obavljenih usluga s dodanom vrijednosti (ekspresnih pošiljaka), kojih je bilo 14 posto više.

Na kraju trećeg tromjesečja poštanske usluge u Republici Hrvatskoj pružalo je 24 davatelja od kojih je HP-Hrvatska pošta najveći s udjelom od 87,7 posto prema količini ostvarenih usluga i udjelom od 57,7 posto u ukupnim prihodima.