Rast prihoda od mobilne telefonije

foto:pixabay

Najnoviji podaci domaćeg telekomunikacijskog regulatora HAKOM-a pokazuju kako je u posljednjem kvartalu prošle godine dosegnut ukupan prihod Hrvatskog Telekoma, A1 Hrvatska i Tele2 Hrvatska od 1,151 milijardu kuna uz rast na godišnjoj razini u donosu na posljednji kvartal 2017. godine za 3,06 posto.

Usporedbom kvartalnih podataka i to trećeg i četvrtog kvartala 2018. godine pad je 1,31 posto. U obje usporedbe maloprodajni prihodu su rasli i to na godišnjoj razini 5,82 posto, a na kvartalnoj razini u odnosu na treći kvartal 2018. godine 9,07 posto. Ukupni maloprodajni prihodi tako su u četvrtom kvartalu prošle godine dosegnuli 991,331 milijuna kuna.

Ako se pak prihodi raščlane prema tipu korisnika i dalje mnogo više koriste privatni korisnici i to 756,829 milijuna kuna uz godišnji rast u posljednjem kvartalu 2018. godine za 6,42 posto.

U segmentu poslovnih korisnika rast prihoda je 7,2 posto na 234,5 milijuna kuna. Vratimo se još segmentu privatnih korisnika gdje je i u segmentu korisnika s ugovorom odnosno pretplatom i korisnika bez pretplatničkog odnosa odnosno prepaid korisnika zabilježen rast prihoda. Veći rast zabilježen i to 7,2 posto je u segmentu korisnika na ugovor, dok je kod prepaid korisnika zabilježen rast od 5,23 posto.

Ukupni broj korisnika povećan je 1,69 posto na 4,388 milijuna korisnika iako je u odnosu na treći kvartal 2018 godine smanjen 3,48 posto. Ako se broj korisnika raščlani kod privatnih je dosegnuto 3,666 milijuna korisnika uz rast od 1,45 posto. Zabilježen je pad broja korisnika bez pretplate i to 2,41 posto, dok je onih s ugovorom u segmentu privatnih korisnika povećan 7,07 posto.

Broj poslovnih korisnika također je nastavio rast i na godišnjoj razini to je 2,9 posto, dok je u odnosu na prethodni odnosno treći kvartal 2018. godine zabilježen tek blagi rast od 0,3 posto.

Rast broja minuta je 3,68 posto u odnosu na četvrti kvartal 2017. godine i ukupno je potrošeno 2,34 milijarde minuta. U roamingu je u četvrtom kvartalu zabilježen vrlo velik rast od čak 59,77 posto i potrošeno je 157,65 milijuna minuta.

Broj minuta koje troše stranci kod nas smanjen je u četvrtom kvartalu 2018 u odnosu na 2017 godinu za 5,67 posto, dok je u odnosu na prethodni treći kvartal 2018. godine smanjenje čak 80,92 posto. Razlog je u mnogo manjem broju turista.

Pada i broj poslanih SMS i MMS poruka. MMS-ova gotovo da više i nema svega 3 milijuna u četvrtom kvartalu 2018. godine dok je broj SMS-ova pao na 508,95 milijuna.