Udruga žena Fijolice održale redovu izvještajnu skupštinu

Jučer u prostorijama Doma kulture Petlovac udruga žena održala je redovnu izvještajnu skupštinu te su na istoj jednoglasno usvojili sva izvješća te prihvatili plan rada i financijski program za 2020. godinu.

Za one koji ne znaju udruga žena Fijolice je jedna od najaktivnih udruga s područja općine Petlovac , na godišnjoj razini provode desetka projekata, a često su i podrška drugim udrugama u organizaciji manifestacija. Također su u više navrata donirale novac za humanitarne svrhe koji su se provodile na području Baranje, a kupnjom osnovnih potrepština sudjelovali donaciji socijalne samoposluge koju provode Udruga Prijatelji Svetog Martina. Udruga žena je također kupila igračke za vrtić u Petlovcu koje je poslala po Djeda Božićnjaku da iznenadi mališane.

Što se tiče prošlogodišnjeg rada, udruga je organizirala kao i svake godine Fašnik u Petlovcu, Izložbu ručnih radova i kolača, Sportske igra za žene, te razne radionice.

Kao suorganizatori su sudjelovali u projektima Advent u Petlovcu i Likovna kolonija. Udruga žena Fijolice u više navrata sudjelovala je u većim manifestacijama na području Općine, a također su išle u goste kod drugih udruga kako bi podržali njihov radi i manifestacije, a u svibnju su sudjelovali na Sajmu udruga koje organizira Oaza.