Savjeti motociklistima, biciklistima i pješacima

Dolaskom lijepog vremena na našim prometnicama pojačano je sudjelovanje u prometu motociklista, biciklista i pješaka, te zbog toga podsjećamo ovu kategoriju sudionika u prometu da se pridržavaju zakonskih propisa kojima je regulirano njihovo ponašanje prilikom sudjelovanja u prometu, a u cilju njihove osobne sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika- naglasio je policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Beli Manastir Žarko Jurak te nastavio.

U odnosu na spomenutu kategoriju sudionika u prometu tijekom 2021. godine u prometnim nesrećama smrtno je stradao jedan biciklista. Policijski službenici Policijske postaje Beli Manastir u narednom razdoblju provodit će preventivno-represivne aktivnosti u prometu ovih skupina sudionika u prometu a protiv svih koji se ne ponašaju sukladno zakonskim propisima, poduzimat će se propisane represivne mjere.

Policijski službenik Žarko Jurak uputio je nekoliko savjeta ovoj kategoriji sudionika u prometu:

Savjeti vozačima mopeda i motocikala
-Prije svega treba upamtiti da su vozači motocikla i mopeda najranjiviji u prometu.
-Nikada ne sjedajte na motocikl i moped bez kacige.
-Pobrinite se da je zaštitno staklo kacige uvijek čisto i providno.
-Da bi kaciga odradila svoju zadaću, uvijek ju je potrebno pravilno zategnuti.
-Nadalje, uz zaštitnu kacigu obavezno koristite i drugu zaštitnu opremu – jaknu i hlače s umetnutim štitnicima, rukavice, čizme i bubrežnjak.
-Zbog male površine motociklisti i mopedisti su teže uočljivi na cesti, pa je tako važno da sva rasvjetna tijela funkcioniraju bez greške.
-Uvijek na motoru imajte upaljena svjetla, a nije na odmet nositi i reflektirajući prsluk ili neki drugi reflektirajući odjeveni predmet.
-Na cesti ne ludujte jer cesta nije pista i ne precjenjujte svoje vozačke sposobnosti.
-Upamtite da niste sami na cesti i da ne možete predvidjeti reakcije drugih sudionika u prometu.
-Jedan nesavjesni potez može rezultirati kobnim posljedicama, stoga opreza nikad dosta.
-Vozači motocikla i mopeda se moraju kretati sredinom prometne trake kako ne bi bili u mrtvom kutu drugih sudionika prometa.
-Pretjecajte samo onda kad ste potpuno sigurni da vas je onaj ispred vas uočio i da zna što ste naumili.
-Jako je bitno da u zavojima ne vozite sredinom prometnice jer motor je u nagibu i vi se tada nalazite u suprotnom traku.
-Ne vozite slalom između vozila.
-Provjerite tehničku ispravnost uređaja na svojim vozilima.
-Prilagodite brzinu vožnje uvjetima na cesti.

Savjeti za vozače bicikala
-Dijete do svoje 14. godine ne smije samostalno upravljati biciklom na cesti. -Iznimno može, ako ga prati osoba koja je starija od 16. godina ili ako je, nakon navršenih 9. godina prošlo program osposobljavanja za samostalno sudjelovanje u prometu biciklom i za to ima izdanu potvrdu.
-Biciklom se obavezno treba kretati biciklističkim stazama, pješačko-biciklističkim stazama i biciklističkim trakama.
-Ukoliko se biciklista kreće prometnicom bez staza ili traka za kretanje biciklista, potrebno je kretati se uz desni rub kolnika u pravcu kretanja.
-Cesta se može prijeći na biciklu jedino na obilježenom biciklističkom prijelazu uz uvjet da se prethodno provjeri da li je to sigurno.
-Nikada se ne smije na obilježenom pješačkom prijelazu prilikom prelaska ceste voziti bicikl.
-U grupi uvijek vozite bicikl jedan iza drugoga, u koloni.
-Ruke moraju uvijek biti na upravljaču bicikla i ne smije se pridržavati za drugog biciklistu ili neko drugo vozilo jer to doprinosi padovima i prometnim nesrećama.
-Prilikom skretanja potrebno je pogledom iza lijevog odnosno desnog ramena uvjeriti se kako se može skrenuti lijevo ili desno.
-Prije samog skretanja potrebno je dati znak lijevom ili desnom rukom ostalim vozačima o namjeri skretanja.
-Kod skretanja ulijevo prvo se je potrebno prestrojiti uz središnju liniju, ponovno provjeriti da li se može sigurno izvršiti radnja, prateći zamišljeni luk koji povezuje središnju liniju prometnice na kojoj se biciklista nalazi s desnim rubom prometnice kojom želi nastaviti kretanje, te nakon toga skrenuti u bočnu ulicu.
-Prilikom zaustavljanja treba se kretati uz desni rub kolnika i pomicanjem ruke gore – dolje signalizirati ostalim sudionicima u prometu da će se zaustaviti.
-Nakon konzumacije alkoholnih pića ne preporučuje se upravljanje biciklom, jer je alkoholiziranost vozača bicikala najčešći uzročnik padova s bicikla.
-Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom materijom.
-Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.
-Osim svjetla, nužno je imati i katadioptere (tzv. mačje oči) crvene boje na stražnjoj strani bicikla te po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale s prednje i stražnje strane kako bili lakše uočljivi ostalim vozačima.
-Ne vozite u zabranjenom smjeru,
-Koristite biciklističke kacige jer je to u interesu vaše vlastite sigurnosti.
-Nemojte slušati glazbu dok se vozite. Ako i kad je ton zvuka potpuno stišan, još uvijek ne možete dobro čuti zvukove vozila u blizini.
-Nemojte koristiti mobitel tijekom upravljanja biciklom, isto je kažnjivo kao da upravljate motornim vozilom.


Savjeti za pješake
-Obzirom da su pješaci jedna od najugroženijih skupina sudionika u prometu, u cilju povećanja njihove sigurnosti apeliramo na sve sudionike u cestovnom prometu da poštuju prometne propise-naglasio je Jurak i nastavio.
-Stoga pješacima savjetujemo da isključivo koriste nogostupe, a ukoliko to nisu u mogućnosti da se kreću uz lijevi rub kolnika, kako bi u slučaju potrebe mogli propustiti vozila koja im dolaze u susret.
-Za vrijeme kretanja kolnikom noću i u vrijeme smanjene vidljivosti (kiša, magla, snijeg i slično) pješaci moraju biti označeni reflektirajućom materijom ili izvorom svjetlosti,
-Pješaci u skupini obavezni su kretati se u koloni jedan po jedan.
-Također, prije samog prelaska pješačkog prijelaza pješaci su dužni uvjeriti se da tu radnju mogu sigurno obaviti i sa sigurnošću prijeći cestu.
-Pješacima se savjetuje da ne izlaze i ne istrčavaju na kolnik između parkiranih vozila i vozila u pokretu.
-Pješak je dužan koristiti pješački prijelaz ako prijelaz od njega nije udaljen više od 50 metara u naselju ili više od 100 metara izvan naselja.
-Na raskrižjima na kojima prometom upravlja policajac ili se prometom upravlja semaforima, prelazi kolnik samo onda kada ti je to znakom policajca ili svjetlom semafora dopušteno.
-Kolnik, biciklističku stazu ili traku uvijek prelazite pažljivo i najkraćim putem uz obaveznu provjeru nailaze li vozila s lijeve ili desne strane,
-Imajte na umu da nepoštivanjem prometnih propisa ne ugrožavate samo sebe već i sve druge sudionike u prometu-upozorio je Jurak.