Softveri za provjeru autentičnosti u sustavu visokog obrazovanja

foto:pixabay

Na inicijativu Srca, koje je preuzelo zadaću distribucije i koordinacije korištenja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je financijska sredstva za nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti. Navedene licencije nabavljene su za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilišni računski centar (Srce) predstavili su danas softvere za provjeru autentičnosti radova.

Cijene licencija za korištenje oba softvera formirane su prema broju studenata, a s obzirom na to da su nabavljene na nacionalnoj razini, osjetno su niže nego što bi bile kad bi ih svaka ustanova nabavljala za svoje potrebe. Ukupni iznos za oba softvera za prvu godinu korištenja iznosi 1,87 5milijuna kuna. Okvirni sporazum sklopljen je na četiri godine, a potpisan je ugovor za prvu godinu korištenja. Nabavu je provelo Srce, a nabavi su prethodile detaljne analize softvera za provjeru autentičnosti dostupnih na tržištu. Odlučeno je da će se nabaviti licencije za korištenje njemačkog softvera PlagScan, koji je prema analizama Srca dobio najviše ocjene i već su ga neka visoka učilišta u Hrvatskoj počela koristiti te licencija renomiranog američkog softvera Turnitin koji se u većoj mjeri već koristi duže vrijeme na visokim učilištima u Hrvatskoj.

Pristup softverima za provjeru autentičnosti za nastavnike i studente obavlja se korištenjem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i nenastavno osoblje, te studenti sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Softveri za provjeru autentičnosti uspoređuju rad koji se provjerava s dostupnim vanjskim izvorima te na temelju pronađenih podudaranja generiraju izvještaj u kojem je podudaranja moguće pregledati i dodatno analizirati. Uz mogućnost dodatne prilagodbe definiranjem postavki softvera, ovakva analiza uvelike olakšava prosudbu o izvornosti rada koji se provjerava.

Uvažavajući odluke visokih učilišta o odabiru softvera kojeg žele koristiti i podatke iz sustava ISSP, u prvoj godini softver Turnitin koristit će se na 39 visokih učilišta za ukupno 90.349 studenata, a softver PlagScan na 33 visoka učilišta za ukupno 57.282 studenta.

Izvori na koje se oslanjaju softveri Turnitin i PlagScan su Internet, baza dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera, dokumenti ustanove (ovisno o odabranim postavkama vezanim uz arhiviranje) , znanstveni časopisi/članci (ažurne informacije dostupne na stranicama proizvođača).

Mogu se pretražiti i otvoreno dostupni radovi iz portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (Hrčak) i repozitorija uspostavljenih u Dabru. Ako radovi iz Hrčka ili pojedinog repozitorija u Dabru nisu uključeni u indeks softvera, moguće je zatražiti uključivanje u indeks tog, ali i bilo kojeg drugog izvora dostupnog na webu.

Softveri za provjeru autentičnosti su ponajprije alati koji nadležnim osobama, prije svega nastavnicima i mentorima, ali i samim studentima olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti nekog teksta, u pravilu studentskog ili sličnog rada, odnosno o razini prenošenja i ispravnosti navođenja drugih izvora (tekstova) u predmetnom radu. Bitno je stoga još jednom naglasiti da konačnu odluku o tome sadrži li određeni dokument plagirane dijelove donosi korisnik softvera, nakon provedene analize izvještaja (rezultata) koji je softver generirao.

„Na web stranicama Srca (https://www.srce.unizg.hr/spa) dostupne su informacije o mogućnostima i načinu pristupa pojedinom softveru, te popisi ustanova koje su odabrale pojedini softver. Uz to dostupne su i upute za rad sa softverom kao i snimka predavanja o softveru Plagscan za institucijske administratore. Srce ima u planu održavanje takvog predavanja i za institucijske administratore ustanova koje koriste softver Turnitin. te daljnju diseminaciju informacija o dostupnim softverima i primjerima dobre prakse uporabe softvera za provjeru autentičnosti. Nabavom ovih softvera za potrebe javnih visokih učilišta u Hrvatskoj omogućena je uporaba kvalitetnih alata za provjeru autentičnosti radova, a time je nedvojbeno otvoren prostor za iskorake u području unapređenja kvalitete visokog obrazovanja i unapređenja kulture i prakse etičnosti u visokom obrazovanju,“ istaknula je na kraju konferencije za novinare pomoćnica ravnatelja Srca dr. sc. Sandra Kučina Softić.