Suradnjom Županije s općinama i gradovima smanjene kamate na kredite poljoprivrednika

Zamjenik župana Goran Ivanović potpisao je danas (30. listopada 2019. godine) sporazume Osječko-baranjske županije sa šest jedinica lokalne samouprave o sufinanciranju kamate u kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za sjetvu i stočarsku proizvodnju. Naime, mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnih čimbenika za poslovanje poljoprivrednika, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka, pa je u tom cilju Osječko-baranjska županija sa Zagrebačkom bankom pokrenula još jedan program poticanja poljoprivredne proizvodnje. Slijedom toga, Županija je objavila Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje, po komu će kamate na kredite subvencionirati s 2 posto poena. Javni poziv otvoren je do iskorištenja kreditnog potencijala od 5 milijuna kuna, što se u slučaju većeg interesa može povećati.

Od 42 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije interes za dodatno subvencioniranje kamata za korisnike kredita s njihovog područja iskazali su gradovi Belišće, Đakovo i Osijek te Općina Erdut koji će s 1 % subvencionirati kamate na odobrene kredite. Općina Ernestinovo subvencionirat će kamate s 0,5 %, a najveći iznos subvencija odobrit će Općina Bilje (1,5 %).

– Županija subvencionira dva od ukupno pet postotnih poena, što znači da poljoprivrednik plaća preostalih tri posto. Poznati su problemi poljoprivrednika u osiguranju kvalitetnih financijskih sredstava za sjetvu i za nabavu stoke, pa se uključivanjem jedinica lokalne samouprave u ovaj projekt kamatne stope za poljoprivrednike dodatno smanjuju – rekla je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling.

Pročelnica Wendling je zahvalila nazočnim predstavnicima općina i gradova što su prepoznali i podržali projekt, dok su oni naglasili kako se upravo kroz ovakvu suradnju regionalne i lokalne samouprave mogu polučiti najveći učinci za žitelje cijele županije.

– Želimo li potaknuti poljoprivrednu proizvodnju, kao i cjelokupno gospodarstvo moramo pokretati inicijative i mjere poput ovih na koje se odnose danas potpisani sporazumi. Pozivam stoga čelnike općina i gradova da s verbalnog prijeđu na konkretno te da nam se pridruže u ovim projektima. Sve jedinice lokalne samouprave imaju poljoprivredne proizvođače, s jedan posto subvencioniranja kredita neće bitno oštetiti svoje lokalne proračune, dapače u proračunima već imaju sredstva koja mogu koristiti za takvu namjenu, a značajno će pomoći proizvođače i proizvodnju – poručio je zamjenik župana Goran Ivanović.

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije.

Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi.

Konkretne podatke zainteresirani za kredite i subvencije mogu vidjeti u javnom pozivu koji je objavljen na web stranici Osječko-baranjske županije (http://www.obz.hr/images/Javni_poziv_za_prikupljanje_zahtjeva_za_kreditiranje_sjetve_i_stocarske_proizvodnje_na_podrucju_OBZ.pdf), a mogu se javiti i u Upravni odjel za poljoprivredu ili u banku.