Svjetski dan vlažnih staništa u PP Kopački rit

foto:pixabay

Svjetski dan vlažnih staništa obilježiti će se u ponedjeljak, 4. veljače 2019. u 12 h na Prijemnom centru Parka u Kopačevu sljedećim programom:

-Prezentacija likovnih i literarnih radova učenika eko škole OŠ Bilje s temom močvarnih staništa
-Predstavljanje rezultata zimskog prebrojavanja ptica – JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima OBŽ
-Predstavljanje rezultata zimskog prebrojavanja ptica – Park prirode Kopački rit
-šetnja Parkom uz promatranje ptica

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače, na dan kada je 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru usvojena konvencija o očuvanju vlažnih staništa.


Kopački rit uvršten je na listu svjetski značajnih vlažnih staništa 1993. godine, a na listi se u Hrvatskoj još nalaze PP Lonjsko polje, PP Vransko jezero, delta Neretve i ribnjaci Crna mlaka.

Vlažna staništa izuzetno su ugrožena na svjetskoj razini i to ponajprije zbog isušivanja močvara, utvrđivanja vodenih tokova i zbog zagađenja, a s druge strane, upravo su vlažna staništa nezamjenjiva za život brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Od 1900. godine nestalo je čak 64% močvarnih staništa u svijetu, a u njima živi oko 40% svih vrsta.

Vlažna staništa su ključna za ublažavanje klimatskih promjena što je i tema ovogodišnjeg Dana vlažnih staništa. Ona utječu povoljno na ublažavanje klimatskih promjena na više načina. Močvare prirodno apsorbiraju i skladište CO2 (dok ga isušene močvare otpuštaju), što je osobito važno kada se zna da je nivo CO2 u našoj atmosferi narastao za 40% u odnosu na pred-industrijsko vrijeme.

Vlažna staništa također ublažavaju suše, služe kao rezervoari i pročistači podzemnih voda, sprječavaju poplave.

U Kopačkom ritu, vrijednom ornitološkom području, u kojem je zabilježeno 300 vrsta ptica, od kojih su mnoge ugrožene i zaštićene na svjetskoj razini, redovito se obavlja zimsko prebrojavanje ptica, kao mjera praćenja stanja, očuvanja i upravljanja populacijama ptica močvarica. Zbog ubrzanog nestajanja močvarnih staništa u cijelom svijetu, upravo su ptice močvarice posebno ugrožene, pa se njihovim prebrojavanjem i usporedbom s prethodnim godinama prati njihova brojnost na lokaciji i stabilnost eko-sustava.

Prebrojavanje obavlja Stručna služba Parka u suradnji s kolegama iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka. Prebrojavanje se obavlja na području cijelog parka: u posebnom zoološkom rezervatu, uz rijeke Dunav i Dravu, na području Vemeljskog Dunavca, kanala Čarna, na bari Semenča i po nasipima i poljoprivrednim površinama. U prolasku prije utvrđenim transektima, koriste se terenskim vozilima, čamcem, mnoge prolaze i pješice, a prebrojavanje na Dravi i Dunavu vrši se s brodova.