U e-savjetovanju nacrt natječaja za očuvanje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede je u petak, 21. siječnja 2022. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću nacrt natječaja iz Programa ruralnog razvoja koji se odnosi na potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi, pri čemu ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 10 milijuna kuna.

Provedbom podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ nastoji se potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu te očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima i u opasnosti su od izumiranja. 

Intenzitet javne potpore je do 100 posto, a visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50 tisuća eura u protuvrijednosti u kunama po pojedinoj aktivnosti. Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Savjetovanje je otvoreno do 7. veljače 2022. godine i dostupno na poveznici.