U Gimnaziji Beli Manastir održana edukativna tribina projekta „Žene u crvenom“

U sklopu projekta „Žene u crvenom“ 3. veljače 2020. godine predstavnici Osječko-baranjske županije zajedno sa svojim partnerima održali su prigodne tribine u četiri škole – u Gimnaziji Beli Manastir te u Osijeku u I., II. i III. Gimnaziji. Središnja tema bila je „Prevencija i liječenje cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih bolesti“, a tribinama je nazočilo oko 400 učenika viših razreda ovih srednjih škola.

Cilj edukacije je bio upoznati sudionike tribine s ključnim čimbenicima ovih bolesti kao i mjerama prevencije te potaknuti ih na kvalitetniji i zdraviji stil života.