Ukupno 191 milijun kuna pomoći sektoru stočarstva kroz dva programa potpore

foto: pixabay

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u četvrtak donijela Odluku o donošenju programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu vrijednu 171 milijun kuna, kao i Odluku o donošenju Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Za provedbu ovih programa sredstva su osigurana u Državnom proračunu.

Navedeni paket pomoći stočarstvu ima za cilj odgovoriti na potrebe za saniranjem pretrpljenih gubitaka te osiguranja likvidnosti uzgajivača goveda, svinja, peradi i konja, kao i primarnih proizvođača u sektoru ovčarstva i kozarstva, te im pomoći da očuvaju razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Usporedno s negativnim utjecajima suzbijanja širenja bolesti COVID-19 došlo je do dodatnih poteškoća u poslovanju uzrokovanih rastom cijena električne energije i energenata, transporta te poremećaja na tržištu žitarica i uljarica kao glavnih komponenata hrane za životinje. Potpore u okviru Programa dodjeljivat će se bespovratno, a očekuje se da će ih koristiti više od 21.800 primarnih proizvođača u stočarskom sektoru.

Ukupna vrijednost Programa potpore iznosi 171.000.000 kuna, od toga je za sektor govedarstva osigurano 88 milijuna kuna, za sektor svinjogojstva 65 milijuna kuna, za sektor ovčarstva i kozarstva 5 milijuna kuna, za sektor konjogojstva 3 milijuna kuna i sektor peradarstva 10 milijuna kuna.
Također, na sjednici Vlade prihvaćen je dodatan program potpore za sektor peradarstva s ciljem saniranja gubitaka nastalih zbog tržišnih poremećaja plasiranja svježeg mesa peradi i konzumnih jaja A klase uslijed pojave pandemije COVID-19 te zadržavanja postojeće razine zaposlenosti u sektoru peradarstva, kao i proizvodnje sirovine za prerađivačku industriju.

Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi u vrijednosti 14 milijuna kuna dodijelit će se subjektima koji posluju kao odobreni objekti za klanje peradi zbog nemogućnosti plasiranja mesa na tržište te povećanih troškova nastalih uslijed skladištenja odnosno smrzavanja većih količina mesa koje se naknadno plasiralo na tržište po nižim prodajnim cijenama. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase u vrijednosti 6 milijuna kuna dodjeljuje se primarnim proizvođačima konzumnih jaja zbog nemogućnosti plasmana jaja A klase na tržište, pada cijene te većih količina jaja A klase koja su predana u preradu po nižim cijenama.