Upozorenje o obvezi čišćenja snijega i leda

foto: Pixabay/Ilustracija

Baranjska čistoća podsjeća sve sugrađane, obrtnike i pravne osobe na području Belog Manastira, kako je Odlukom o komunalnom redu Grada Belog Manastira, propisana obveza uklanjanja snijega i leda s nogostupa u širini od najmanje 1,0 metar cijelom dužinom čestice zemljišta na kojoj se nalazi građevina.

Svi koji ne ispoštuju obvezu, sami odgovaraju za možebitnu štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.

U Odluci o komunalnom redu stoji:

“Ako osobe iz članka 142. i 143. ove Odluke ne uklone snijeg i led, komunalni redar će im ostaviti obavijest da u roku od 12 sati uklone snijeg i led. Ako osobe iz stavka 1. ovog članka ne postupe po obavijesti komunalnog redara, Grad će snijeg i led ukloniti putem treće osobe na odgovornost i trošak osoba iz stavka 1. ovog članka. Osobe iz stavka 1. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.”

Odluka o komunalnom redu nalazi se na linku.