Vijeće EU-a traži jednake mogućnosti obrazovanja bez obzira na socijalni status

Ministri obrazovanja država članica EU-a zauzeli su se u ponedjeljak za jednake mogućnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja bez obzira na njihov socijalni status, izjavio je hrvatski ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

 “Još uvijek postoje razlike među zemljama članica kada je riječ o jednakim mogućnostima, što je naročito došlo do izražaja tijekom pandemije covida-19”, izjavio je ministar Fuchs, koji je u ponedjeljak sudjelovao na sastanku ministara obrazovanja država članica EU-a.

 Vijeće je u svojim zaključcima istaknulo cilj da obrazovni sustavi trebaju osigurati socijalno uključivo, pravedno, uspješno, visokokvalitetno obrazovanje i osposobljavanje za sve.

 Unatoč stanovitom napretku u pogledu jednakih mogućnosti obrazovanja, podaci pokazuju da je u EU-u među djecom s poteškoćama u razvoju i dalje veliki dio onih koji prerano napuštaju školu, više od petine njih, 20,3 posto, ne dovrši školovanje. Djeca stranaca također imaju puno veće izglede za rano napuštanje školovanja od njihovih domaćih vršnjaka, 22,2 posto prema 8,9 posto.

 U zaključcima se pozivaju države članice da potiču i olakšavaju pristup obrazovanju djece u ranoj dobi, bez obzira na njihov individualni, obiteljski ili socijalni status.

 Također se pozivaju države članice da povećaju dostupnost kvalitetnih digitalnih alata i resursa na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja te osiguraju ciljane potpore učenicima u nepovoljnom položaju i učenicima s invaliditetom.

 Ministri pozivaju i da se riješi i pitanje nedostatka učitelja, posebice u obrazovanju djece s posebnim potrebama te u multikulturnim i višejezičnim okruženjima.

 Ministar Fuchs je izrazio nadu da će uskoro ponovno biti pokrenuti programi razmjene studenata Erasmus i Erasmus +, koji su bili obustavljeni zbog pandemije koronavirusa.

 Na pitanje novinara kako će proći, s obzirom na pandemiju, završetak školske godine, posebice za maturante u Hrvatskoj, ministar Fuchs je rekao da ne očekuje nikakve probleme.

 Djeca će prije maturalnog ispita imati nastavu na daljinu tako da se isključi mogućnost zaraze u školi, a oni koji budu pozitivni ići će na ispit na jesen. Oni će se moći upisati mimo kvota ako na maturi postignu uspjeh jednak onome koji je postigao zadnji na rang listi studijskog programa koji želi upisati, rekao je Fuchs.