VAŽNA OBAVIJEST: Zatvara se cesta Novi Čeminac – Jagodnjak

Županijska cesta ŽC 4041 na dijelu između Novog Čeminca i Jagodnjaka bit će zatvorena za promet od 22. srpnja do 15.studenog 2019. godine zbog izvođenja radova na nadvožnjaku Krčevine. 

Riječ je o nadvožnjaku u sklopu projekta izgradnje mosta Halasica, nadvožnjaka i putnih prijelaza na autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Osijek, poddionica Beli Manastir. Alternativni pravac je preko Belog Manastira, odnosno državne ceste D7.