Župan i grado/načelnici o novim zakonima, porezima, zemljištu i suradnji

foto:obž

Redoviti sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije s županom Ivanom Anušićem, njegovim zamjenicima i suradnicima održan je jučer, 1. veljače 2019. godine, u vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije. Predstavljeni su novi projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Županije, a posebna točka bila je suradnja s Hrvatima u Vojvodini.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović rekla je da će kroz projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ Osječko-baranjska županija sufinancirati kamatu za stambene kredite fizičkim osobama. Kreditni potencijal iznosi 50 milijuna kuna koji će plasirati poslovne banke, a Županija će subvencionirati kamate na stambene kredite s jednim postotnim poenom. Korisnici su fizičke osobe koje kupuju nekretninu na području Županije i koji su tu i zaposleni, a sredstva mogu koristiti za kupovinu prve nekretnine, stana ili kuće.

– Prilikom odlučivanja o odobravanju subvencija za stambeni krediti imali smo zaista puno motiva, od socijalnih, demografskih, motivacijskih, gospodarskih i drugih, no suština je da i ovim projektom nastojimo pomoći stanovnicima naše županije. Osiguranje beskamatnih stambenih kredita vjerujem da je pogodnost koja će utjecati na odluke da li će netko ostati ovdje ili otići – rekao je župan Ivan Anušić te pozvao općine i gradove da se uključe u dodatno subvencioniranje kamata, što će moći i poslodavci za svoje zaposlenike.

Pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam Tatjana Roth predstavila je novi način određivanja paušalnog poreza na privatni smještaj, kuće za odmor, apartmane te ostali smještaj po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu. Prema novim zakonskim odredbama, za obvezu u 2019. godini, predstavničko tijelo JLS obvezno je donijeti odluku do 31. siječnja 2019. godine, kojom će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koja ne može biti manja od 150,00 kuna niti veća od 1.500,00 kuna.

Upravni odjel poslao je obavijest svim općinama i gradovima da prije donošenja konačne odluke uzmu u obzir postojeće stanje i mogućnosti daljnjeg razvoja kvalitetnih privatnih smještajnih jedinica na području županije te time i ukupno povećanje smještajnog kapaciteta. Upozorava se da ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku, porez se automatizmom određuje na 750,00 kn, što će biti dodatni iznimno visoki trošak na postojeće privatne iznajmljivače, a ujedno će djelovati destimulirajuće na otvaranje novih smještajnih jedinica. Općine i gradove se poziva na poštivanje kulture tržišnog gospodarstva, dijalog, racionalan pristup i fleksibilnost.

Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije predstavila je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling. Naime, Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen 2018. godini ponovo je vratio jedinicama lokalne samouprave nadležnost za raspolaganjem tim zemljištem. Međutim, rok za donošenje programa bio je prekratak s obzirom na dokumentaciju koju je trebalo ishoditi, a postoji i nesređenost podataka u katastru i gruntovnici, kao i provedba geodetsko katastarske izmjere u pojedinim JLS, što je rezultiralo kašnjenjem u izradi programa. Zakonom je propisao da ukoliko JLS ne donesu svoje programe u roku, programe donosi nadležni županijski upravni odjel, opet uz prekratak rok. Naša Županija je za nekoliko JLS izradila programe i dobila na njih suglasnost, dva su programa poslana na suglasnost, dva su u pripremi, a za dvije općine ih treba pripremiti.

O suradnji Osječko-baranjske županije s Hrvatima u Vojvodini govorio je zamjenik župana Goran Ivanović koji je naglasio važnost održavanja veza Hrvata u Vojvodini sa svojom matičnom domovinom, osobito kroz posjete, projekte, manifestacije. Župan Anušić također ističe da je Hrvatima u Vojvodini potrebna pomoć matične države.

– Prije godinu i pol dana krenuli smo od nule, a danas postoji ozbiljna suradnja. Pomažemo im i pratimo njihove aktivnosti kako bi zajednicu Hrvata u Vojvodini učinili jačom. Sada i na sastanku koordinacije želimo predstaviti njihove aktivnosti te pozvati sve naše općine i gradove na suradnju, i to ne nužno uz financijsku pomoć nego suradnju na projektima – rekao je župan.

Rad vojvođanskih Hrvata predstavili su predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov, predsjednik HKUD-a Vladimir Nazor iz Sombora Mata Matarić te predsjednik UBH Dužijanca mons. dr. Andrija Anišić. Sastanku su nazočili i Lazar Cvijin, predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća, predstavnik HKC Bunjevačko kolo, predsjednik HKPD Matija Gubec Tavankut Ladislav Suknović i Marinko Piuković, direktor UBH Dužijanca.