Županija dodjeljuje stipendije učenicima i studentima

Osječko-baranjska županija objavila je (2. listopada 2019. godine) Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2019./2020. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj je objavljen na Internet stranici Osječko-baranjske županije (www.obz.hr), u Glasu Slavonije te na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr), a otvoren je do 17. listopada 2019. godine.

Osječko-baranjska županija već 17 godina dodjeljuje stipendije darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, no od prošle školske godine na prijedlog župana Ivana Anušića uvedene su i stipendije za učenike i studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja te učenike i studente slabijeg socijalnog statusa. Time se pokušava usmjeriti učenike i studente za zanimanja završetkom kojih će se lakše moći zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada u Županiji. Zbog iznimnog značaja financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima koja zbog materijalnih teškoća teško zadovoljavaju osnovne životne potrebe kao novu kategoriju Županija je uvrstila stipendije učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata detaljno su razrađene kategorije stipendija, kriteriji i mjerila za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija, prava i obveze korisnika stipendija, način određivanja visine stipendija i postupak utvrđivanja deficitarnih zanimanja i zanimanja iz STEM područja te druga pitanja od značaja za dodjelu stipendija.