Županija proglasila prirodnu nepogodu mraz, Općina Kneževi Vinogradi poziva na prijavu šteta

Općina Kneževi Vinogradi obavještava poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –mraza na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 25.05.2021. proglasio prirodnu nepogodu mraz.

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji uzrokovanu nepovoljnim vremenskimuvjetima – mrazom da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00sati i to zaključno do 04. lipnja 2021. (naknadna prijava nije moguća).

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika, ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.), priloženu izjavu, te presliku žiro-računa.

Obrazac za prijavu štete PN možete dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili na web stranici www.knezevi-vinogradi.hr.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom).

Za sve informacije možete se obratiti na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.