28 poljoprivrednika potpisalo ugovore o dodjeli potpora

Danas u maloj gradskoj vijećnici 28 poljoprivrednika potpisalo je ugovore o dodjeli potpora u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira u 2019. godini. Za potpore u 2019. godine namijenjeno je 290 000kn, od kojih je sve iskorišteno. Potporu su dobili oni najbrži, a za ostale koji su se prijavili nakon ispunjenja kvote iznosa postoji druga prilika.

Potpore ovoga tipa izdaju se od 2016. godine, a rezultati su svake godine nešto drugačiji. U prijašnjim potporama, novac se dodjeljivao u 5 mjera: potpora plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja, potpora proizvodnji meda, potpora organskoj i ekološkoj proizvodnji, potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima i potpora za analizu tla, dok je 2019. godine dodana još mjera za potporu voćarskoj proizvodnji što je izazvalo i najveću zainteresiranost kod poljoprivrednika. Od ukupno 28 poljoprivrednika koji su dobili potpore, njih 12 ostvarilo je potporu u mjeri voćarske proizvodnje u ukupnom iznosu od preko 141.000kn. Također, popularna je i mjera potpore proizvodnje meda, ove godine u ukupnom iznosu od preko 110.000kn, podijeljeno na 13 poljoprivrednika. U mjerama potpore za organsku i ekološku proizvodnju i potpore za analizu tla ove godine nije bilo prijava. U usporedbi na prijašnje godine dodjele potpora, ovo je godina s najmanje broja korisnika, njih 28, dok je ukupno dodijeljen iznos ostao približno isti.

Najveći broj korisnika ovih potpora bilo je 2016. godine, njih 54, dodijeljeno je ukupno preko 330.000kn. Broj korisnika i ukupnog iznosa počeo je padati te je tako 2017. godine dodijeljeno 45 potpora u ukupnom iznosu od približno 300.000kn, a 2018. godine 30 potpora u ukupnom iznosu od oko 215.000kn. U dosadašnjim godinama dominirali su pčelari koji su od 2016. do 2018. dobili 88 potpora, od ukupno 129.

Gradonačelnik Tomislav Rob naglasio je na potpisivanju ugovora kako će se iz rebalansa proračuna osigurati još oko 100.000kn za potpore onima koji u ih sada nisu ostvarili, jer kako kaže poljoprivrednici svojim kvalitetnim proizvodima brendiraju sebe, ali i Beli Manastir.