APN: Zaprimljeno 2.389 zahtjeva za subvencionirane stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama s današnjim je danom zaprimila 2.389 zahtjeva za subvencionirane stambene kredite. Podnošenje zahtjeva započelo je 20. ožujka 2023. godine, a zahtjevi će se zaprimati do utroška planiranih sredstava koja ove godine iznose 9,3 milijuna eura.

Od zaprimljenih 2.389 zahtjeva dosad je obrađeno njih 850. Odobreno je 785, za 63 je zatražena dopuna, 1 zahtjev je odbijen, a 1 podnositelj je odustao od zahtjeva. Potpisana su 92 ugovora o subvencioniranju stambenih kredita od strane APN-a koji su dostavljeni bankama.

Na uzorku od 850 obrađenih zahtjeva zaprimljenih u 2023. godini, prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi 81.420,00 eura, dok je prosječan rok otplate korisnika koji traže kredite 22 godine.

EKS (efektivna kamatna stopa) iznosi prosječno 3,16 %, a NKS (nominalna kamatna stopa) 2,99 % godišnje.

Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 32 godine.

Iznos prosječnog mjesečnog anuiteta koji korisnici otplaćuju je oko 449 eura, a od toga mjesečna subvencija iznosi oko 155 eura (godišnje 1.862 eura).

Podsjećamo kako je za provođenje ovogodišnjeg natječaja APN potpisala ugovore s 12 banaka, a njihove se efektivne kamatne stope kreću od 3,12 do 3,75 posto.

Mjeru mogu koristiti svi građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću, a ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.

Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Spomenimo i kako je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja svoj dom dosad osiguralo gotovo 30.000 mladih obitelji (ako dodamo natječaje iz 2011. i 2012. godine).  U tim je obiteljima rođeno više od 7.800 djece te je prijavljeno više od 17.500 maloljetne djece radi mogućnosti korištenja dodatne subvencije sukladno zakonskim propisima.