Baranjska čistoća upozorava korisnike o nepravilnosti odvajanja otpada

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća objavila je na svojim stranicama upozorenje o nepravilnosti oko odvajanja otpada. Naime, otpad se ne odlaže u za to predviđene posude što se može vidjeti iz fotografija koje su objavljene na službenim stranicama Baranjske čistoće.

Na fotografijama se jasno može vidjeti nepravilno odvajanje otpada. Fotografije se nalaze niže u tekstu i na službenim stranicama Baranjske čistoće.

Iz Baranjske čistoće upozoravaju:

Zbog mnogobrojnih i učestalih ponavljanja nepravilnosti pri odlaganju reciklabilnih vrsta otpada, upozoravamo kako stalnim praćenjem aktivnosti korisnika i kontrolom sadržaja predane posude, djelatnici Baranjske čistoće d.o.o. u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, odvoz otpada neće izvršiti.

Podsjetimo, prema Zakonu o gospodarenju otpadom, korisnici su dužni predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad. Ujedno, za izostanak odvojene predaje otpada te odlaganje otpada pored spremnika, Zakon o gospodarenju otpadom, kao i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području djelovanja Baranjske čistoće propisuju prekršajne, odnosno ugovorne kazne.

Baranjska čistoća d.o.o. vjeruje u razumijevanje i dobru suradnju od strane korisnika u cilju uzajamne koristi i što duljeg održavanja belomanastirskog odlagališta otpada u funkciji te izbjegavanju mogućih novčanih kazni.

foto: Baranjska čistoća
foto: Baranjska čistoća