LOKALNI IZBORI: Kandidati za načelnika, zamjenika i liste za Općinsko vijeće Općine Popovac

Na lokalnim izborima, 16. svibnja, građani će birati župane, Županijske skupštine, gradonačelnike, gradska vijeća te načelnike i općinska vijeća. Donosimo liste izbora za Općinu Popovac i liste stranaka i koalicija za Općinsko vijeće. Prema broju glasova s liste sastavljat će se vijeće prema mjestima. Svaka lista predlaže 9 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova vijeća.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Popovac:

  1. Kandidat: SAŠA JAKOVLJEVIĆ
    Kandidat grupe birača
  2. Kandidat: ZORAN KONTAK
    Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Popovac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine:

  1. Kandidat: ZORAN MILOŠEVIĆ
    Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Popovac:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN KONTAK

Kandidatkinje/kandidati:

1. Zoran Kontak; 2. Zvonko Jagarinec; 3. Mirko Horvatić; 4. Martin Ivišić; Hrvat; 5. Dejana Klopotan; 6. Ankica Ostojić; 7. Ivana Kovač; 8. Milan Novoselec; 9. Verica Gerkeš.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica kandidacijske liste: TAMARA MARKOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Tamara Marković; 2. Saša Jakovljević; 3. Rihard Lagundžija; 4. Dominik Piskač; 5. Branka Zgorelec; 6. Ančica Piršl; 7. Dijana Bolšec; 8. Mario Stopić; 9. Mario Mravlinčić.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN MILOŠEVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Zoran Milošević; 2. Nikola Šarić; 3. Dragomir Zekić; 4. Radojko Strajnić; 5. Nevenka Pjevac; 6. Mara Podoreški; 7. Ljubica Petrović; 8. Dušanka Milošević; 9. Olga Galgoci.