Međunarodni dana sestrinstva

12. svibnja na dan rođenja začetnice modernog sestrinstva Florence Nightinagle, medicinske sestre i tehničari cijeloga svijeta obilježava se Međunarodni dan medicinskih sestara. Ujedinjeni narodi su 2012. godine definirali Ciljeve održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals – SDGs), koji uključuju tri dimenzije održivog razvoja – gospodarsku, socijalnu i okolišnu. Ovih 17 ciljeva treba se nadovezati na razvojne politike sadržane u Milenijskim razvojnim ciljevima (MDGs) i predstavljati globalni razvojni program za razdoblje do 2030. godine te na taj način smanjiti razlike među nacijama, a zdravstvena (ne)jednakost i socijalne odrednice zdravlja prepoznate su kao kritične komponente. Medicinske sestre kao primarni davatelji zdravstvenih usluga imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i utjecaj na socijalne odrednice zdravlja.

Florence Nightingale, začetnica modernog sestrinstva je polovicom 19. stoljeća omogućila ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, a 1860. godine u Londonu je otvorila prvu školu za medicinske sestre.

Medicinske sestre i tehničari su najbrojnija profesionalna kategorija zaposlenika u sustavu zdravstva Republike Hrvatske.

Glas za zdravstvene potrebe svih ljudi bogato je naslijeđe sestrinske profesije. U zdravstvu većine zemalja svijeta medicinske sestre čine većinu kvalificiranog medicinskog osoblja pa time imaju i velike mogućnosti u borbi za zdravlje na ovom planetu.