Ministarstvo uprave: Tri nove e-usluge u sustavu e-Građani

Sustav e-Građani, koji trenutno broji 817.575 korisnika, od početka ove godine bogatiji je za još tri e-usluge.

Ministarstvo hrvatskih branitelja razvilo je e-uslugu „Predaja zahtjeva hrvatskih branitelja i članova obitelji“ koja omogućava fizičkim korisnicima predaju sljedećih zahtjeva: Zahtjev za kupnju stana u vlasništvu RH, Zahtjev za kupnju stana u vlasništvu RH bez popusta za status, Zahtjev za ostvarivanje prava na prilagodbu prilaza do zgrade, stana i prilagodbu stana, Zahtjev za komunalno opremanje/komunalni doprinos i Zahtjev za izračun cijene stanova u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Putem usluge „e-Nautika“ Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, omogućena je online prijava dolaska stranog plovila ili hrvatskog čamca u hrvatske teritorijalne vode, radi plaćanja i preuzimanja elektroničke potvrde o uplati naknade za sigurnost plovidbe.

Usluga Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o. „Moj račun – Gradska plinara Zagreb-Opskrba“ omogućava korisnicima nositeljima obveze javne usluge opskrbe plinom uvid u svoje trenutno stanje uplata i zaduženja te stanja plinomjera. Korisnici mogu preuzeti svoje račune za plin u pdf formatu za tri godine unatrag, dojaviti trenutno stanje plinomjera i izabrati način dostave svojih računa.

Također, pomoću kalkulatora troškova omogućeno je izračunati informativni iznos potrošnje plina kao i uputiti upit prema službi za korisnike te predati zahtjev za mjesečni obračun potrošnje plina.

Korisnicima sustava e-Građani sada je dostupno 66 elektroničkih usluga kojima se može pristupiti na web adresi http://e-gradjani.gov.hr.