Natječaj Općine Kneževi Vinogradi traži najboljeg srednjoškolca

foto: Canva

Općina Kneževi Vinogradi traži najboljeg srednjoškolca. Raspisuje se javni poziv za potporu – dodjelu nagrade iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine iz područja C. Srednjoškolsko obrazovanje, Mjera 9: „Najbolji srednjoškolac“.

Općina će najboljeg srednjoškolca nagraditi s potporom u vrijednosti 132,72 €, laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene.
Dodjelu nagrade ostvaruje najbolji učenik srednjoškolac s područja Općine Kneževi Vinogradi, s prosjekom 5,00 i osvojenim 1, 2 ili 3 mjestom na državnom, međužupanijskom ili županijskom natjecanju.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
– Potpuno i čitko ispisan obrazac;
– Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i privola – dio obrasca;
– Preslik svjedodžbe ili potvrde s ostvarenim ocjenama na kraju šk.godine 2022./2023.;
– Preslika dokaza o ostvarenom rezultatu na natjecanju;
– Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Prijavitelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi (privremeno Dom kulture, Glavna 82.). Natječaj je otvoren do 28.06.2023. godine.

Više informacija, tekst natječaja i zahtjev na stranicama Općine.