Objavljen javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac

Općinski načelnik Zoran Kontak raspisao je javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove  na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine,  za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2020. godini.

Mjera 1. obuhvaća izgradnju novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac.

Prihvatljivi korisnici mjera  su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Popovac, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Popovac te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su: trošak izgradnje objekta, geodetski troškovi, troškovi projektiranja,troškovi uporabne dozvole te trošak kupnje objekta.

Općina će  sufinancirati izgradnju novih stambenih objekata i  kupnju stambenih objekata,  u iznosu od  25.000,00 kuna po objektu pod uvjetom da vlasnik objekta nakon šest mjeseci počne stanovati u uređenom objektu, da objekt ne proda najmanje 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Opširnije informacije možete dobiti u nastavku: