Objavljen javni poziv za “Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini”

foto:pixabay

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini., a za koji je Ministarstvo turizma i ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

„Aktivnosti razvoja turizma na kontinentu, pri čemu aktivni turizam ima važnu ulogu, u fokusu su rada našeg Ministarstva, ali i cjelokupne Vlade RH od početka mandata. Zajedničkim aktivnostima resornih ministarstava te kroz suradnju s javnim sektorom i jedinicama regionalne samouprave, radimo na ravnomjernijem turističkom razvoju destinacija kroz svih dvanaest mjeseci te na pozicioniranju Hrvatske kao destinacije raznolike i bogate turističke ponude. Program razvoja cikloturizma na kontinentu upravo je jedan od pozitivnih primjera u kojem kontinentalnim županijama osiguravamo sredstva za razvoj jednog od značajnih oblika turizma, cikloturizma koji ima gotovo 60 milijuna poklonika diljem Europe te koji u destinaciji troše i do 30 posto više od prosječnog turista, a koji bi u konačnici treba doprinijeti i razvoju svake turističke destinacije.“, izjavio je ministar turizma RH Gari Cappelli prilikom objave javnog poziva.

Javni poziv otvoren je do 13. ožujka 2019. godine. Više informacija o uvjetima dostavljamo u privitku, a detaljnije informacije dostupne su i na službenim web stranicama Ministarstva turizma, pod kategorijom Javni pozivi gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva.