Od Belog Manastira do Petlovca godinu dana makadamom

Od danas je za sav promet zatvorena Državna cesta 517, na dionici između Belog Manastira i Petlovca zbog radova. Paralelno uz državnu prometnicu izgrađena je makadamska cesta u dužini oko jednog kilometra.

Osnovni razlog zatvaranja prometnice su radovi na gradnji hrvatskog dijela koridora 5C odnosno gradnja odvojka s autoceste.