Općina Kneževi Vinogradi: Javni poziv za potpore u poljoprivredi

Općina Kneževi Vinogradi objavila je danas, 10. veljače 2023. godine JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini putem kojeg će se provoditi sljedeće mjere:

 • MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
 • MJERA 2.: potpore sektoru stočarstva
  • Podmjera 2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
  • Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
 • MJERA 3.: Potpore u sektoru ratarstva
  • Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
 • MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva – sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
 • MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
 • MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
 • MJERA 7.:Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Sve relevantne informacije vezane uz Javni poziv, prijavne obrasce kao i drugu prijavnu dokumentaciju možete provjeriti putem poveznice: https://knezevi-vinogradi.hr/…/javni-poziv-za…/