Općina Kneževi Vinogradi: Obavijest u svezi promjene poreznih kartica

Općina Kneževi Vinogradi obavještava stanovnike Općine u svezi promjene poreznih kartica. Stanovnici kojima se obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada (zaposlenici i umirovljenici) da se s obzirom na P1 područje u koje je svrstana Općina Kneževi Vinogradi po novoj Odluci o razvrstavanju, porezne kartice mijenjaju isključivo u Poreznoj upravi.

Promjena se vrši putem:
– Sustava e-Porezna
– Odlaskom u Ispostavu Beli Manastir.

Općina Kneževi Vinogradi je u komunikaciji s Poreznom upravom, Ravnateljstvom u Zagrebu uspjela riješiti situaciju da se boravak ne mora dokazivati potvrdom Općine („s dva svjedoka“), već će Porezna uprava koristiti podatke između ostalog Policijske uprave, nužno je samo podnijeti zahtjev Poreznoj upravi na jedan od dva načina. Iznimno će Porezna uprava i na dalje imati mogućnost provjere dostavljenih podataka.

Općina Kneževi Vinogradi je kontaktirala tvrtke s područja Općine i Baranje u kojoj radi većina naših stanovnika, od kojeg su neke prihvatile da za svoje zaposlenike same izvrše promjenu elektronskim putem, kako osobe, osim što ne moraju više zatražiti potvrdu Općine, ne moraju ići niti u Ispostavu Porezne.

Za one zaposlenike koji to ne budu učinili, svatko će sam ukoliko to želi izvršiti promjenu. U nastavku dostavljamo link – uputu Porezne uprave na koji način osobe same putem sustava e- Porezna mogu izvršiti izmjene Porezne kartice. Kratke upute.