Općina Popovac raspisala javni poziv za dodjelu stipendija za 2019./20.

Općina Popovac poziva sve zainteresirane studente koji imaju prebivalište na području Općine Popovac i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Iznos stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.

Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednješkolsko obrazovanje, koji:

  • su državljani Republike Hrvatske
  • imaju prebivalište na području Općine Popovac
  • podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu.

Pravo podnošenja nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Općine Popovac, a nisu izvršili ugovorne obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave poziva na internetskim stranicama www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac, odnosno na najkasnije do 04. prosinca 2019. godine pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Popovac – za dodjelu stipendija, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac, a moraju sadržavati:

  • prijavu za dodjelu stipendije
  • dokaz o prebivalištu na području Općine Popovac (uvjerenje MUP-a)
  • presliku osobne iskaznice
  • potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,
  • izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za studiranje.

Dostava Odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskim stranicama Općine Popovac. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Općine Popovac i stipendiranog studenta.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 031/728-126.