Otvoren Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji

Otvoren Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu od danas 30. siječnja 2019. godine na web stranici Osječko-baranjske županije.

Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti u vremenu od 30. siječnja do 1. ožujka 2019. godine na adrese i na način kako je to utvrđeno Javnim pozivom.

Dana 12. veljače 2019. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici u Osijeku (Županijska 4) održati će se radionica za potencijalne prijavitelje programa i projekata na kojoj će stručne službe Osječko-baranjske županije dati informacije vezane za podnošenje prijave, popunjavanje potrebnih obrazaca i izvještavanje o utrošku sredstava odobrenih za realizaciju prijavljenog programa odnosno projekta.