Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Beli Manastir

U utorak, 6. veljače 2024. godine održana je konferencija u Etnološkom centru baranjske baštine u Belom Manastiru, povodom završetka izgradnje sustava javne odvodnje u sklopu “Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir”.

U okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU ̋Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir ̋, završena je izgradnja sustava javne odvodnje ukupne duljine 17,43km gravitacijskih kolektora, 3,92km tlačnih cjevovoda te 12 crpnih stanica čiji je glavni cilj usklađivanje područja Projekta s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), provedbom značajnih mjera poboljšanja sustava odvodnje i nastavno pročišćavanja, u svrhu postizanja i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Izgradnja sustava javne odvodnje aglomeracije Beli Manastir započela je u ožujku 2021. godine, a završena u prosincu 2023. godine. Ukupna vrijednost izgradnje bez PDV-a iznosila je 39.014.732,60 HRK ( 5.178.144,88 EUR).

Izvođači radova bili su zajednica izvršitelja: Odvodnja d.d. Darda, Sokol d.o.o. Vinkovci, Karašica- Vučica d.d. Donji Miholjac, Gravia d.o.o. Osijek i Osijek-Koteks d.d. Osijek.

Izgradnja sustava javne odvodnje obuhvaća izgradnju u:

  • dijelu Osječke i Popovačka ulica u Belom Manastiru u duljini 1.22 km gravitacijskog kolektora, 0.29 km tlačnog cjevovoda s jednom crpnom stanicom;
  • prigradskom naselju Branjin Vrh u duljini 9,8 km gravitacijskog kolektora, 1,97 km tlačnog cjevovoda s četiri crpne stanice;
  • dijelu prigradskog naselja Šećerana u duljini 2,96 km gravitacijskog kolektora, 0,23 km tlačnog cjevovoda s dvije crpne stanice,
  • prigradskom naselju Šumarina u duljini 3,44 km gravitacijskog kolektora, 1,41 km tlačnog cjevovoda s pet crpnih stanica.

Izgradnjom sustava javne odvodnje omogućilo se priključenje 2210 stanovnika na području aglomeracije Beli Manastir na javni sustav odvodnje i pročišćavanja što će osigurati kvalitetniji život stanovništva, smanjiti opterećenje voda od nepročišćenih otpadnih voda, postići učinkovitija zaštita tla i podzemnih voda, te na taj način povećati utjecaj na sprečavanje zaraza uzrokovanih izlijevanjem fekalnih voda ili njihovim prodiranjem u sustav vodoopskrbe.

Provedbom ovog Projekta ukupna priključenost na sustavu javne odvodnje Aglomeracije Beli Manastir povećat će se s procijenjenih 45% (4.573 stanovnika) na 86% (6.773 stanovnika).

Gradonačelnik Grada Belog Manastira potvrdio je navedeni podatak priključenosti na sustav javne odvodnje, nadodao je kako je priključenost Grada preko 90 posto dok su naselja na nižoj razini.

“Hrvatske vode investiraju u obnovu vodoopskrbne mreže koja nam je u lošem stanju u samom Gradu. Želim zahvaliti Hrvatskim vodama što smo uz njihovu suradnju, posljednjih par godina uspjeli smanjiti gubitke, riješiti ključna puknuća i curenja. Kroz ovaj Projekt detekcijom samog sustava će se buduće investicije moći ostvarivati.”, rekao je Tomislav Rob, gradonačelnik Belog Manastira.

Gradonačelnik je napomenuo kako su Grad i Baranjski vodovod spremni pomoći građanima koji su socijalno slabijeg statusa kako bi im pomogli priključiti se na sustav javne odvodnje.

“Kada uređaj bude gotov, Grad će idućih 50-tak godina imati mogućnost širenja, i imati manju problematiku prihvata i fekalne kanalizacije iz ostalih općina. Sada nam taj prihvat putem mobilne kanalizacije zagušuje sam sustav”, pojasnio je gradonačelnik.

Upravo će se i taj problem ovim projektom riješiti.

“Uređaj je trenutno u fazi rekonstrukcije i proširenja, tako da ćemo na kraju ove godine imati proširenje kapaciteta na 16.000 stanovnika. Zadovoljavat ćemo određene ekološke norme a to je izgradnja sušionice mulja, s trećim stupanjem solarnog sušenja tako da više nećemo imati problema s nusproduktom koji iz toga svega nastaje”, rekao je direktor Baranjskog vodovoda Krunoslav Rob.

“Kompletno priključenje je besplatno, šahtovi su postavljeni, a na ljudima ostaje spajanje na taj isti priključak od kuća do šahta. Prijava se vrši u Baranjskom vodovodu po jednostavnoj proceduri. Ako korisnici nemaju financijskih mogućnosti, tvrtka Baranjski vodovod će im izaći u susret, na 12 mjesečnih rata smo im u mogućnosti odraditi posao spajanja od njihove kuće do šahta”, rekao je Krunoslav Rob, direktor Baranjskog vodovoda.