Problemi u provedbi Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture

pixabay

Danas na konferenciji za novinstvo okupili su se gradonačelnik Belog Manastira i načelnici baranjskih općina: Bilje, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac kako bi raspravljali o planu razvoja širokopojasne infrastrukture za područje gradova i općina cijele Baranje.

Provedbom ovog projekta pružio bi se pristup bržem i kvalitetnijem internetu svim stanovnicima Baranje. No projekt koči jedna općina. Naime Općina Čeminac nije potpisala Sporazum o zajedničkoj suradnji jedinica lokalne samouprave uključenih u ovaj projekat. Bez potpisa načelnika Zlatka Pinjuha prijava na ovaj projekt se ne može predati, a rok za prijavu je 15. srpanj.

Još 2014. godine započela je izrada tehničke dokumentacije na inicijativu Osječko-baranjske županije, procedura je trajala do lipnja ove godine kako bi sve bilo spremno za prijavu koja je otvorena 3. srpnja. Izvođenje ovog projekta, odnosno provlačenje kablova za internet u sva kućanstva koji ispunjavaju uvjete za isto, u potpunosti je financirano je bespovratnim sredstvima iz Europskih fondova. Mogući iznos je od 60 milijuna do 120 milijuna kuna, ovisno o modalitetu tehnologije koju će operatori izabrati u daljnjem postupku prijave na natječaj. Broj potencijalnih korisnika u projektu, odnosno korisnika kojima bi realizacija ovoga projekta omogućila pristup infrastrukturi širokopojasnog interneta je preko 15 000 korisnika.

U današnje vrijeme internet je potreban za sve poslove, bili oni u gospodarstvu ili svakodnevnim radnjama, a brzina interneta u nekim dijelovima Belog Manastira je 1MB/s. Zbog čega bi ova inicijativa bila vrlo korisna za sve stanovnike Baranje, toga su svjesni i svi načelnici kao i gradonačelnik.

Općina Čeminac u završnoj fazi se nije izjasnila u oko sudjelovanja ili ne sudjelovanja u ovome projektu, unatoč dosadašnjem interesu. Ostale Općine i Grad Beli Manastir pozivaju načelnika Zlatka Pinjuha na sudjelovanje jer u ovoj situaciji Baranja mora biti jedno, upozoravaju načelnici i gradonačelnik. U slučajnu nedostatka potpisa načelnika Općine Čeminac prijava se svakako predaje, ali se predviđa ne prihvaćanje.