Tretiranje komaraca na području općine Bilja

Na osnovu Provedbenog plana, izvoditelj tvrtka Pestrid d.o.o. izrađuje Operativni plan za dezinsekciju komaraca, odnosno, detaljnu organizaciju i raspored plana rada.

Pa tako adulticidnim tretmanom (tretman odraslih jedinki komaraca sa vozila u pokretu) komaraca obuhvatiti će se park kod dvorca E. Savojskog u Bilju, danas 2. srpnja 2019. od 19:15 do 20:00 sati.