Cijene dobara i usluga u travnju 2023. porasle za 8,9% na godišnjoj razini

Najveći porast je vidljiv u skupini Hrana i bezalkoholna pića. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju 2023. u odnosu na travanj prošle godine u prosjeku su više za 8,9%, dok su u odnosu na ožujak 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 1,0%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, u prosjeku najveći porast potrošačkih cijena može se pratiti u skupinama Hrana i bezalkoholna pića, za 15,7%, Restorani i hoteli, za 15,5%, Razna dobra i usluge, za 11,0%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 10,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 8,6%, Odjeća i obuća, za 8,0%, Rekreacija i kultura, za 7,2%, Zdravlje, za 5,9% te Alkoholna pića i duhan, za 5,1%.

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Odjeća i obuća, za 6,2%, Restorani i hoteli, za 2,1%, Razna dobra i usluge, za 1,1%, Hrana i bezalkoholna pića, za 1,0%, Komunikacija, za 0,5%, Rekreacija i kultura te Prijevoz, po svakoj skupini za 0,4% (doprinos porastu od +0,02 postotna boda u skupini Rekreacija i kultura te +0,06 postotnih bodova u skupini Prijevoz).
Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), na godišnjoj razini, porast cijena primjetan je u komponentama Hrana, piće i duhan, za 14,0%, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 8,8%, Usluge, za 7,8%, te Energija, za 1,4%. Na mjesečnoj razini porast cijena uočava se u komponentama Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 1,8%, Usluge, za 1,0%, te Hrana, piće i duhan, za 0,9%. Cijene su pale u komponenti Energija, za 0,2%.