Pokladno jahanje u Čemincu!

Foto: Goran Blatancic

Foto: Goran Blatancic

Baranjske tradicije svjedoče mnogi događaji koji se i dan danas njeguju i čuvaju kao dio tradicijske kulturne baštine plodnog ravničarskog kraja. Jedan od tradicijskih događaja Baranje od posebne vrijednosti je Pokladno jahanje koje, kao stari narodni običaj.

Pa će se tako Pokladno jahanje u Čemncu održati sutra, 3. ožujka 2019. godine u organizaciji udruge “DORAT”.

Raspored:
11:30 h okupljanje kod vatrogasnog doma
– polazak jahača i sudionika prema postajama
– spaljivanje fašnika
– zabava u novom Drušvenom domu Čeminac