U tijeku prijave poreza na dohodak i obrasca ZPP-DOH

pixabay

Porezna uprava obavještava sve građane da se do kraja veljače može podnijeti obrazac ZPP-DOH kako bih im priznali prava koja nisu automatski uračunata u porezne olakšice.

Podsjećamo da su prava koja se mogu ostvariti: na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti i/ili prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.
Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici koji žele dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu preraspodijeliti te porezni obveznici – nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe, a u kojim slučajevima će se prilikom primjene posebnog postupka uzeti u obzir podaci navedeni u obrascu.

Osim u papirnatom obliku, obrazac ZPP-DOH možete dostaviti Poreznoj upravi i elektronski putem web aplikacije ePorezna koja je dio servisa eGrađani

Ako se isto ne učini u navedenome roku Porezna obrađuje porez na dohodak sukladno navedenim podacima na poreznoj kartici. Obrazac ZPP-DOH možete preuzeti ovdje.